bookmark_borderStatsvælde

Quote fra DR:

Det er ikke i orden, når kommuner slår nye stillinger op internt i kommunen, før andre får chancen.

Derfor har Frederikshavn Kommune i dag fået kritik fra Folketingets ombudsmand for den måde, man har ansat folk på.

– Ledige stillinger i den offentlige forvaltning skal besættes med den bedst kvalificerede kandidat. Som altovervejende hovedregel skal stillingerne derfor slås op offentligt, så alle interesserede kan få kendskab til og mulighed for at søge dem, siger Folketingets Ombudsmand, Niels Fenger.

I den nordjyske kommune blev stillinger som udgangspunkt først slået op internt i den kommunale forvaltning i syv hverdage. Kun hvis der ikke blev ansat en medarbejder, som i forvejen var ansat i kommunen, blev stillingen slået op offentligt.

Staten foretrækker sine egne, vælger sine egne. Fra Tvangsstaten:

Statens institutioner skal have en størrelse der gør at statens institutioner er selvopholdende ved at det er i statens ansattes interesse at vedligeholde statens størrelse. 

Tilføjelse:

Statens institutioner skal positivt diskriminere statens ansatte for at sikre statens opholdelse.

bookmark_borderFra Nicolai Wammen

Kære socialdemokrat
​​​​​​
Fredag aften indgik vi en vigtig bred aftale, som styrker vores arbejdsmarked og ruster os til fremtiden ved at gøre Danmark rigere, grønnere og dygtigere. I Socialdemokratiet har vi en lang tradition for at forme vores samfund og udvikle det til at gribe morgendagens muligheder og udvise rettidig omhu over for fremtidens udfordringer. Aftalen skriver sig ind i den historie.
 
Vi er godt på vej ud af coronaens skygge, og dansk økonomi er bomstærk. Vi står midt i et opsving med den højeste vækst i 15 år og den højeste beskæftigelse nogensinde. Nu gælder det om at bruge de gode tider klogt til at forlænge opsvinget og styrke vores samfundsmodel.
 
Med aftalen gør vi det danske arbejdsmarked endnu mere robust til gavn for danske lønmodtagere og virksomheder. Reformerne giver ikke bare flere hænder, de bliver også dygtigere, fordi vi bl.a. er enige om at investere i uddannelse.
 
Vi sikrer blandt andet en milliard-investering i uddannelse og grøn omstilling. For eksempel tilfører vi penge til velfærdsuddannelserne, vi opretter nye klimaerhvervsskoler, og vi forlænger muligheden for ledige til at tage en erhvervsuddannelse på 110% af dagpengene.
 
Samtidig laver vi den største styrkelse af dagpengene i nyere Danmarkshistorie. Dagpengesatsen hæves med op til 3.649 kr. om måneden i de første tre måneder for dem med en stærk tilknytning til arbejdsmarkedet, så man kan få udbetalt op til 23.000 kr. om måneden. Til gengæld reduceres dimittendsatsen efter de første tre måneders forbrug af dagpengeperioden.
 
Derudover forenkler vi pensionssystemet, så det bliver mere attraktivt for seniorer og pensionister at bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen. Konkret afskaffer vi modregningen af social pension, folkepension, førtidspension og seniorpension, hvis ens partner har en arbejdsindkomst. Og samtidig afskaffer vi modregningen af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg.
 
Det vil sammen med en lang række andre initiativer styrke det danske arbejdsmarked, virksomhedernes konkurrenceevne og den grønne omstilling. Vi investerer i fremtidens arbejdsmarked og styrker den danske model. Sådan kommer vi styrket videre i fællesskab.